^

Projekt

Akt administracyjny

Działka z numerem gruntu 107 w Lipsku-Lindenau, zabudowana domem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym.

1938 r. Wywłaszczona przez „aryzację“

1991 r. Zwrócona spadkobierczyni, Amalii Schinagel, Nowy Jork

Pustostan, brak wpływu podatku gruntowego

2006 r. Przymusowe wyburzenie domu w stanie ruiny. Koszty wyburzenia zostaną poniesione przez właścicieli

2009 r. Przymusowa licytacja na rzecz miasta, żeby wykupić wierzytelności w wysokości 40.000 euro

2011 r. Przerwanie przymusowego wyburzenia

2012 r. Tymczasowe otwarcie miejsca pamięci

List

Amalia Schinagel, z domu Reiter, ocalała z szoah, córka deportowanego i zamordowanego Isidora Reitera, spadkobierczyni działki Josephstrasse 7, pisze do urzędu podatkowego miasta Lipsk we wrześniu 1998 r.:

„Kiedy wróciłam wieczorem z biura do domu w październiku 1938 r., ja i mój ojca zostaliśmy obudzeni przez niemiecką policję w Lipsku o trzeciej w nocy. „Ubrać się i iść z nami!“ – to były jedyne niemieckie słowa, które powiedzieli. Kazali nam maszerować z pustymi rękoma najpierw na posterunek policji, a potem na dworzec. Pod groźbą śmiercią zostaliśmy wydaleni jak zwierzęta do Polski […] a teraz żądają Państwo podatków ode mnie i moich obu bratanków? Gdzie jest sprawiedliwość?“

Zostawić puste miejsce ku pamięci

Miejsce pamięci umożliwia indywidualne zapoznanie się z historią, biograifą i osobistymi związkami rodzin. Możliwe perspektywy zostały zaprezentowane na postawionych tablicach. Zapraszamy Państwa do udziału i przyjęcia własnej perspektywy.